ข้อมูลการสมัครแฟรนไชส์

ข้อมูลการสมัครแฟรนไชส์


เป้าหมายธุรกิจ

ขยายสาขาโดยเปิดขายแฟรนไชส์ให้กับผู้สนใจทั่วไป
ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมทั้งผู้ที่ต้องการ
นำธุรกิจ โอเค20 ไปร่วมส่งเสริมธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของการบริการในพื้นที่

 


คุณสมบัติของผู้ลงทุน

- ต้องมีใจรักการขายและบริการ
- มีทำเล และสถานที่เป็นของตนเอง หรือเช่าก็ได้
- มีเงินลงทุนตามขนาดของพื้นที่

 


ประเภทธุรกิจ

เป็นร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด มีสินค้า
ให้เลือกหลากหลายนับหมื่นรายการ จำหน่าย
ราคาเดียวทั้งร้านในราคา ชิ้นละ 20 บาท


 
 
งบลงทุน
- ค่าแฟรนไชส์ 29,000 บาท สัญญาตลอดชีพ
- เงินลงทุน 359,000 บาท
   (ตามขนาด และทำเลของพื้นที่ที่จะลงทุน)
   งบลงทุนดังกล่าว แบ่งเป็น ค่าตกแต่งร้าน 
   ค่าชั้นวางสินค้าภายในร้าน ค่าอื่นๆ

 ลักษณะทำเล
ทางเราแนะนำให้อยู่ในเขตที่ตั้งชุมชน
สถาบันการศึกษา ตลาด จุดเชื่อมต่อรถโดยสาร
ปั้มน้ำมัน และอื่นๆ จุดเด่นของธุรกิจ
- มีความหลากหลายของสินค้า และมีคุณภาพ
- ภายในร้านมีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ดูสวยงาม
- จุดคุ้มทุน ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
- รายได้สุทธิ ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต่อการลงทุน